KKJ – Historia

Historia Klubu Kultury Japońskiej sięga roku 1983, kiedy po prawie rocznych zmaganiach organizacyjnych powołano go do życia w Domu Kultury KWK „Dębieńsko”. Już w roku 1985 nawiązano współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie – Wydziałem Sztuki Wschodu oraz Ambasadą Japonii w Warszawie. Był to początek szerokiej działalności  jednego z najstarszych obecnie klubów japońskich w Polsce. Warto przy tej okazji wspomnieć o szerokiej współpracy zarówno z Towarzystwami Polsko-Japońskimi, a także z placówkami muzealnymi i kulturalnymi. Młodzi reprezentanci klubu rozwijali swoje zainteresowania ukazując je na bardzo popularnych w tym czasie „Wieczorach Japońskich”, czy wystawach.  

     Pierwsza wielka ekspozycji została zorganizowana przez Klub w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Katowicach. Obejmowała ponad 120 miniaturowych rysunków na jedwabiu. Pomimo ogromnego zainteresowania malarstwem japońskim, w działalności klubu dominuje japońska broń historyczna. Miecze japońskie zostały pokazane po raz pierwszy w roku 1985. Z perspektywy czasu stanowią one doskonały przykład ewolucji umiejętności ich twórców. Na szczególną uwagę zasługuje wkład w naszą pracę prof. Zofii Alberowej oraz Marii Dzieduszyckiej z Działu Dalekiego Wschodu, które całe swoje życie poświęciły sztuce i kulturze tej części świata. Pod ich kierunkiem rozwijany był temat konserwacji i zabezpieczania obiektów japońskich. Dzięki ogromnej pomocy Działu Wschodniego powstaje solidny fundament dla całej późniejszej naszej działalności. W latach 80-tych Miasto Czerwionka-Leszczyny nawiązuje współpracę i wymianę kulturalną z miejscowościami Fuchu i Hidaka, gdzie nasi twórcy i artyści wielokrotnie wystawiali  swoje prace. Placówka kulturalna w Czerwionce-Leszczynach rekomendowała w zamian liczne dzieła japońskich artystów. W 1994 roku powstaje Szkoła Szermierki Japońskiej. Klub organizuje programy tematyczne, pokazy sztuki miecza i seminaria. Koordynuje projekty o zasięgu międzynarodowym. 

<<< powrót