MOK Czerwionka-Leszczyny
WITAMY W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ BOGATEJ OFERTY KULTURALNEJ.


Galeria:
losowa fotka

 Czerwionka – Leszczyny, dnia 23 października 2008 roku
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce – Leszczynach
z siedzibą przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka – Leszczyny

informuje
o zamiarze oddania w najem lokalu użytkowego – Kawiarni „Stara Piwnica”, znajdującego się
w części piwnicznej budynku Miejskiego Ośrodek Kultury w Czerwionce, ul. Wolności 2.
Powierzchnia łączna lokalu – 88,3 m²,
Lokal składa się z: sali konsumpcyjnej, bufetu wraz z zapleczem i toaletą.


     Lokal będzie oddany w najem na okres do 10 lat. W ofercie najmu potencjalny najemca jest zobowiązany do wskazania okresu liczonego w latach, nie dłuższego niż okres wskazany powyżej.

Warunkiem oddania w/w lokalu w najem jest:

  1. wykorzystywanie w/w lokalu wyłącznie w charakterze lokalu gastronomicznego,

  2. zawarcie odrębnej umowy z podmiotem zajmującym się wywozem śmieci i odpadów powstających w związku z prowadzeniem lokalu,

  3. uiszczanie obok czynszu:

- opłat za energię elektryczną i wodę w wysokości określonej przez wskazania licznika,

- opłaty ryczałtowej za wodę i odprowadzanie ścieków w pomieszczeniu toalety,

4) utrzymywanie lokalu we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, w szczególności malowanie sufitów, ścian, stolarki budowlanej,

5) przeprowadzanie na własny koszt pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wykorzystywanych w lokalu urządzeń elektrycznych oraz usuwanie na własny koszt wszelkich awarii funkcjonujących w lokalu i oddanych do korzystania Najemcy urządzeń gazowych i elektrycznych będących własnością Wynajmującego

6) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,

7) zabezpieczenie lokalu przed kradzieżą, włamaniem i zniszczeniem,

8) zgoda na pozostawienie Wynajmującemu bez rozliczenia ulepszeń lokalu dokonanych przez Najemcę,

9) pokrycie kosztów zakupu nowych urządzeń w przypadku konieczności wymiany sprzętu stanowiącego własność Wynajmującego, a oddanego w najem wraz z lokalem,

10) zgoda na natychmiastowe udostępnienie lokalu Wynajmującemu w celu zapobiegania i likwidacji zagrożenia dla mienia lub interesów którejkolwiek ze stron,

11) akceptacja zakazu udostępniania lokalu osobom trzecim.Minimalna wysokość miesięcznego czynszu jaki należy zapłacić z tytułu wynajmu powyższego lokalu – 1.316,08 zł brutto.

Ze względu na fakt, iż MOK zastrzega sobie prawo do korzystania, na zasadzie wyłączności z lokalu przy niektórych organizowanych przez siebie przedsięwzięciach oferowana stawka czynszu ulegnie odpowiedniemu obniżeniu.


Podmioty zainteresowane najmem mogą składać swe oferty w terminie do dnia 12 listopada 2008 r.


Ofertę należy złożyć w siedzibie MOK w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie opisanej w sposób umożliwiający identyfikację nadawcy jako podmiotu ubiegającego się o oddanie w najem danego lokalu ( należy zamieścić opis – „Najem lokalu Stara Piwnica”)


Oferta musi zawierać:

  1. imię i nazwisko/nazwę najemcy

  2. adres najemcy

  3. nr telefonu najemcy

  4. proponowaną przez najemcę miesięczną stawkę czynszu brutto za 1 m² powierzchni ( nie może być ona niższa niż stawka minimalna określona powyżej)

  5. pisemne zobowiązanie do przestrzegania warunków najmu, o których mowa wyżej.

BIP

© Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce Leszczynach 2006
tel. / fax: 032 4311634, 032 4318955 / polityka prywatności

Strona używa plików cookies. Stosujemy je aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij