MOK Czerwionka-Leszczyny
WITAMY W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ BOGATEJ OFERTY KULTURALNEJ.


Galeria:
losowa fotka

Czerwionka - Leszczyny, dn. 06.05.2009 r.
Miejski Ośrodek Kultury
w Czerwionce – Leszczynach ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie zadania PN.

„Remont wejścia do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - etap II”
UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁDANIA OFERT
ORAZ ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1- PRZEDMIAR PDF
 

Zmiany do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie zadania pn.

Remont wejścia do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - etap II"

 

w przedmiarze robót będącym załącznikiem Nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

 • w poz. 42 „Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 3-krotna, deski i płyty z pozycji 40 (obustronnie)"- w kolumnie „ilość" w miejsce liczby „23,35" wpisuje się liczbę „46,70"

 • w poz. 44 „Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków" - w kolumnie „ilość" w miejsce liczby „47,73" wpisuje się liczbę „71,08"

Wobec powyższego w oparciu o art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużam termin składania ofert do dnia 9 czerwca 2009 roku do godz. 10:00.


POBIERZ ZAŁĄCZNIKI :

SPEC-zał.nr1.doc
załączniki Nr 2-7.doc

SWIZ.doc 

Zmiany do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na wykonanie zadania pn.

Remont wejścia do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - etap II"

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzam poniższe zmiany do SIWZ:

Załącznik Nr 1- przedmiar robót otrzymuje nową postać wskazaną poniżej:


przedmiar-zał.1.PDF


Wobec powyższego w oparciu o art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużam termin składania ofert do dnia 5 czerwca 2009 roku do godz. 10:00.


Zadanie obejmuje w szczególności:

 1. roboty murowe na elewacji

 2. częściowy remont dachu

 3. wykonanie tynków i dociepleń

 4. prace ślusarskie ( poręcze i konstrukcja zadaszenia)

 5. roboty stolarskie

 6. roboty wykończeniowe

 7. roboty elektryczne.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie - mokcl.pl


Zamawiający nie przewiduje możliwości składania:

 1. ofert częściowych

 2. ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia - 2 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 1. zagwarantują wykonanie całego zadania w oparciu o SIWZ i załączoną do niej dokumentację,

 2. zaoferują roboty budowlane, usługi i dostawy spełniające wymagania określone przez zamawiającego,

 3. zobowiążą się wykonać zadanie w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,

 4. udzielą 5-letniej gwarancji na wykonane prace,

 5. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie
  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,

 6. wykonają zadanie za podaną przez siebie cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub
nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia dołączone do oferty.


Nie wymaga się złożenia wadium.


Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego dnia składania ofert.


Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Wolności 2 do dnia 5 czerwca 2009 roku do godz. 10:00.


Kryteria: cena - 100 %.


Zamawiający nie przewiduje:

 1. zawarcia umowy ramowej.

 2. możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,

 3. aukcji elektronicznej

 4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

BIP

© Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce Leszczynach 2006
tel. / fax: 032 4311634, 032 4318955 / polityka prywatności

Strona używa plików cookies. Stosujemy je aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij