MOK Czerwionka-Leszczyny
WITAMY W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ BOGATEJ OFERTY KULTURALNEJ.


Galeria:
losowa fotka

Czerwionka – Leszczyny, dnia 18.11.2010 roku

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce – Leszczynach

z siedzibą przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka – Leszczyny

informuje

o zamiarze oddania w najem gastronomicznego lokalu użytkowego – Stara Piwnica, znajdującego się w części piwnicznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce, ul. Wolności 2.

 

Powierzchnia lokalu - sala konsumpcyjna 54,34m2 +kuchnia, ubikacja 17,37m2

+ korytarze 33,83 m2 .

Powierzchnia łączna - 105,54m2.

 

Lokal składa się z: sali konsumpcyjnej, bufetu wraz z zapleczem i toalety.

 

Warunkiem oddania w/w lokalu w najem jest:

  1. wykorzystywanie w/w lokalu wyłącznie w charakterze lokalu gastronomicznego,

  2. zawarcie odrębnej umowy z podmiotem zajmującym się wywozem śmieci i odpadów powstających w związku z prowadzeniem lokalu,

  3. uiszczanie obok czynszu:

- opłat za energię elektryczną i wodę w wysokości określonej przez wskazania licznika

- opłaty ryczałtowej za wodę i odprowadzanie ścieków w pomieszczeniu toalety,

4) utrzymywanie lokalu we właściwym stanie sanitarnym i techniczny, w szczególności malowanie sufitów, ścian, stolarki budowlanej,

5) przeprowadzanie na własny koszt pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wykorzystywanych w lokalu urządzeń elektrycznych oraz usuwanie na własny koszt wszelkich awarii funkcjonujących w lokalu i oddanych do korzystania Najemcy urządzeń gazowych i elektrycznych będących własnością Wynajmującego

6) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,

7) zabezpieczenie lokalu przed kradzieżą, włamaniem i zniszczeniem,

8) zgoda na pozostawienie Wynajmującemu bez rozliczenia ulepszeń lokalu dokonanych przez Najemcę,

9) zgoda na natychmiastowe udostępnienie lokalu Wynajmującemu w celu zapobiegania i likwidacji zagrożenia dla mienia lub interesów którejkolwiek ze stron

10) akceptacja prawa Wynajmującego do korzystania z sali konsumpcyjnej na zasadzie wyłączności ( w sposób zamknięty dla osób trzecich) za 14-dniowym uprzedzeniem

11) akceptacja zakazu oddawania lokalu lub jego części osobom trzecim w najem lub użyczenie.

 

 

Minimalna wysokość miesięcznego czynszu jaki należy zapłacić z tytułu wynajmu powyższego lokalu - 1.450,00 zł brutto.

 

Ze względu na fakt, iż MOK zastrzega sobie prawo do korzystania, na zasadzie wyłączności z lokalu przy niektórych organizowanych przez siebie przedsięwzięciach. Oferowana stawka czynszu ulegnie wówczas odpowiedniemu obniżeniu.


Podmioty zainteresowane najmem mogą składać swe oferty w terminie do dnia 3 grudnia 2010 roku.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie MOK w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie opisanej w sposób umożliwiający identyfikację nadawcy jako podmiotu ubiegającego się o oddanie w najem danego lokalu ( należy zamieścić opis - „Najem lokalu Stara piwnica")

Ofertę można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOK tj. 8.00 - 15.00.

 

Oferta musi zawierać:

  1. imię i nazwisko/nazwę najemcy

  2. adres najemcy

  3. nr telefonu najemcy

  4. proponowaną przez najemcę miesięczną stawkę czynszu brutto ( nie może być ona niższa niż stawka minimalna określona powyżej)

  5. pisemne zobowiązanie do przestrzegania warunków najmu, o których mowa wyżej.

BIP

© Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce Leszczynach 2006
tel. / fax: 032 4311634, 032 4318955 / polityka prywatności

Strona używa plików cookies. Stosujemy je aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij