MOK Czerwionka-Leszczyny
WITAMY W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ BOGATEJ OFERTY KULTURALNEJ.


Galeria:
losowa fotka

  Czerwionka – Leszczyny, dnia 31.01.2011

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce – Leszczynach

z siedzibą przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka – Leszczyny

informuje

o zamiarze oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku Domu Kultury
w Leszczynach, ul. Ligonia 2a.


     Powierzchnia łączna lokalu - 141m² + 10,5m2 WC + 39,5m2 magazyn na parterze.

 

Lokal będzie oddany w najem na okres nieokreślony.

 

Warunkiem oddania w/w lokalu w najem jest:

 

 1. zawarcie odrębnej umowę z podmiotem zajmującym się wywozem śmieci i odpadów powstających w związku z prowadzeniem lokalu,

 2. uiszczanie obok czynszu:

 • opłat za energię elektryczną i wodę w wysokości określonej przez wskazania licznika,

 • opłaty stałej za korzystanie z instalacji cieplnej,

 • opłaty za zużyte ciepło,

 • opłaty ryczałtowej za wodę i odprowadzanie ścieków w pomieszczeniu toalety,

3) utrzymywanie lokalu we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, w szczególności malowanie sufitów, ścian, stolarki budowlanej,

3) przeprowadzanie na własny koszt pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wykorzystywanych w lokalu urządzeń elektrycznych oraz usuwanie na własny koszt wszelkich awarii funkcjonujących w lokalu urządzeń,

4) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,

5) zabezpieczenie lokalu przed kradzieżą, włamaniem i zniszczeniem,

6) zgoda na pozostawienie Wynajmującemu bez rozliczenia ulepszeń lokalu dokonanych przez Najemcę,

7) pokrycie kosztów zakupu nowych urządzeń w przypadku konieczności wymiany sprzętu stanowiącego własność Wynajmującego, a oddanego w najem wraz z lokalem,

 1. zgoda na natychmiastowe udostępnienie lokalu Wynajmującemu w celu zapobiegania i likwidacji zagrożenia dla mienia lub interesów którejkolwiek ze stron,

 2. akceptacja zakazu oddawania lokalu osobom trzecim w najem, użyczenie lub inne formy posiadania zależnego.

 

Wynajmujący zastrzega, iż w/w lokal nie będzie mógł być wykorzystywany na cele działalności sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, lub naruszającej ogólnie przyjęte normy moralne.

 

 

Minimalna wysokość stawki miesięcznego czynszu jaki należy zapłacić z tytułu wynajmu powyższego lokalu zależna jest od sposobu jego wykorzystania i określa ją Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2010 roku Nr 48/10.

 

Uwaga! Stawka czynszu, o której mowa powyżej zostanie powiększona o kwotę stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości jaki MOK jest zobowiązany corocznie zapłacić za lokal stanowiący przedmiot najmu.

 

( Szczegółowe wyliczenie powyższej stawki można uzyskać pod numerem telefonu 32 4318 955 w.12).

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie MOK w formie pisemnej, w sekretariacie

na pierwszym piętrze w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Oferta musi zawierać:

 1. imię i nazwisko/nazwę najemcy,

 2. adres najemcy,

 3. nr telefonu najemcy,

 4. proponowaną przez najemcę miesięczną stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni ( nie może być ona niższa niż stawka minimalna określona powyżej),

 5. pisemne zobowiązanie do przestrzegania warunków najmu, o których mowa wyżej,

 6. określenie sposobu wykorzystania lokalu.

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamiaru oddania w/w lokalu w najem na każdym etapie postępowania, poprzedzającym zawarcie umowy.

 

BIP

© Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce Leszczynach 2006
tel. / fax: 032 4311634, 032 4318955 / polityka prywatności

Strona używa plików cookies. Stosujemy je aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij