MOK Czerwionka-Leszczyny
WITAMY W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ BOGATEJ OFERTY KULTURALNEJ.


Galeria:
losowa fotka

Czerwionka - Leszczyny, dnia 1.04.2011 roku


Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce - Leszczynach
z siedzibą przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka - Leszczyny

informuje

o zamiarze oddania w najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze
budynku Domu Kultury w Leszczynach, ul. Ligonia 2a.


Powierzchnia lokalu - 103,46m² sala konsumpcyjna + 30,6m2 kuchnia,WC,+ 39,5m2 magazyn na parterze + 16,60m2 korytarze.

 

Lokal użytkowy należy wykorzystać w charakterze lokalu gastronomicznego. Wynajmujący dopuszcza możliwość wynajmu w/w lokalu na działalność o innym charakterze.

 

Lokal będzie oddany w najem na okres do 10 lat.

 

Warunkiem oddania w/w lokalu w najem jest:

 1. zawarcie odrębnej umowy z podmiotem zajmującym się wywozem śmieci i odpadów powstających w związku z prowadzeniem lokalu,

 1. uiszczanie obok czynszu:

 • opłat za energię elektryczną i wodę w wysokości określonej przez wskazania licznika,

 • opłaty stałej za korzystanie z instalacji cieplnej,

 • opłaty za zużyte ciepło,

 • opłaty ryczałtowej za wodę i odprowadzanie ścieków w pomieszczeniu toalety,

 1. utrzymywanie lokalu we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, w szczególności malowanie sufitów, ścian, stolarki budowlanej,

 2. przeprowadzanie na własny koszt pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wykorzystywanych w lokalu urządzeń elektrycznych i gazowych oraz usuwanie na własny koszt wszelkich awarii funkcjonujących w lokalu urządzeń oddanych do korzystania Najemcy a będących własnością Wynajmującego,

 3. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,

 4. zabezpieczenie lokalu przed kradzieżą, włamaniem i zniszczeniem,

 5. uprzednie uzgadnianie z Wynajmującym wszelkich adaptacji, remontów oraz innych zmian lokalu,

 6. zgoda na pozostawienie Wynajmującemu bez rozliczenia ulepszeń lokalu dokonanych przez Najemcę,

 7. pokrycie kosztów zakupu nowych urządzeń w przypadku konieczności wymiany sprzętu stanowiącego własność Wynajmującego, a oddanego w najem wraz z lokalem,

 8. zgoda na natychmiastowe udostępnienie lokalu Wynajmującemu w celu zapobiegania i likwidacji zagrożenia dla mienia lub interesów którejkolwiek ze stron,

 9. akceptacja zakazu oddawania lokalu osobom trzecim w najem, użyczenie lub inne formy posiadania zależnego.

Wynajmujący zastrzega, iż w/w lokal nie będzie mógł być wykorzystywany na cele działalności sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, lub naruszającej ogólnie przyjęte normy moralne.

 

Minimalna wysokość miesięcznego czynszu jaki należy zapłacić z tytułu wynajmu powyższego lokalu - 2.080,00 zł brutto (dla lokalu gastronomicznego).

W przypadku zamiaru wykorzystania lokalu w inny sposób niż podany powyżej, co do stawki minimalnej czynszu należy się kontaktować pod numerem telefonu 32 4311 634 w.12.

 

Podmioty zainteresowane najmem mogą składać oferty w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 roku do godz. 12:00.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie MOK w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie opisanej w sposób umożliwiający identyfikację nadawcy jako podmiotu ubiegającego się o oddanie w najem danego lokalu ( należy zamieścić opis - „Najem lokalu DK").

Ofertę można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOK tj. 8.00 - 15.00 w sekretariacie na pierwszym piętrze.

 

Oferta musi zawierać:

 1. imię i nazwisko/nazwę najemcy,

 2. adres najemcy,

 3. nr telefonu najemcy,

 4. proponowaną przez najemcę miesięczną stawkę czynszu brutto ( nie może być ona niższa niż stawka minimalna określona powyżej),

 5. pisemne zobowiązanie do przestrzegania warunków najmu, o których mowa wyżej,

 6. określenie sposobu wykorzystania lokalu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamiaru oddania w/w lokalu w najem na każdym etapie postępowania, poprzedzającym zawarcie umowy.

 

 

BIP

© Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce Leszczynach 2006
tel. / fax: 032 4311634, 032 4318955 / polityka prywatności

Strona używa plików cookies. Stosujemy je aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij