Świetlica w Książenicach

Świetlica w Książenicach, realizowana w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, znajduje się w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 100.

Dni i godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska: poniedziałek (14:30-16:00), wtorek (14:30-16:00), piątek (14:00-16:00).

Głównymi celami świetlicy jest sprawowanie opieki poza szkolnej i organizowanie czasu wolnego. Realizowanie przedsięwzięć kulturalnych, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań podopiecznych, propagowanie aktywnych form spędzania czasu, podnoszenie kultury osobistej i codziennego życia oraz niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc przy odrabianiu prac domowych).

KONTAKT

numer do Szkoły Podstawowej w Książenicach: (32) 431-10-24
w świetlicy opiekę sprawuje:Klaudia Woźniak
e-mail:
klaudia00951@gmail.com


Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

Zmień wielkość czcionki
Zmień kontrast