Tekst do odczytu maszynowego

Czym się zajmujemy

1)   wychowanie przez sztukę i edukacja kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

2)   tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

3)   tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

4)   rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,

5)   przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

6)   inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali, w tym festiwali i przeglądów filmowych  na własnym terenie,

7)   podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych,

8)   organizowanie obchodów rocznic i świąt narodowych oraz uroczystości miejskich
i regionalnych.

Jak się skontaktować z Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach

adres: ul. 3 Maja 36D, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: 32 431 16 34 w. 12
e-mail: sekretariat@mokcl.pl

W jakich godzinach pracujemy

poniedziałek-piątek 8.00-20.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

– napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 36D, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

– wysłać e-maila na adres: sekretariat@mokcl.pl

– skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 32 431 16 34 w. 12

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

– na parkingu przy wejściu głównym znajdują się trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

– do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno od strony Ośrodka Zdrowia a drugie od strony Familoków), każde pozbawione barier architektonicznych.

– na parterze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.