MOK Czerwionka-Leszczyny
WITAMY W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ BOGATEJ OFERTY KULTURALNEJ.


Galeria:
losowa fotka

Festiwal Tańca "Inspiracje"


III FESTIWAL TAŃCA

„INSPIRACJE” 2017’

 

 

POBIERZ PROTOKÓŁ JURY

 

 

 

 

 

POBIERZ REGULAMIN


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

UWAGA!

 

Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń,

 listy startowe festiwalu zostały zamknięte 10 lutego 2017.

Nie przyjmujemy już kolejnych deklaracji.

Dziękujemy za zainteresowanie festiwalem i zapraszamy w przyszłym roku.

 

 

 

 

 

 

Nazwa festiwalu: Festiwal Tańca „Inspiracje”

 1. Miejsce: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach , ul. 3 Maja 36A

 2. Termin: 18 marca 2017 roku (sobota)

 3. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 4311-634

 1. Kierownik festiwalu: Beata Gużda-Krzyżaniak, tel. 602-871-173, beata.guzda@interia.pl

 2. Charakterystyka imprezy:


Festiwal ma charakter konkursowy, skierowany do zespołów tanecznych działających w domach kultury i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Udział w festiwalu jest płatny. Zapraszamy serdecznie także grupy z osobami niepełnosprawnymi.


 1. Cele i zadania szczegółowe:


inspirowanie do poszukiwań nowych rozwiązań choreograficznych,


prezentacja twórczości tanecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,


propagowanie tańca i kultury tanecznej,


konfrontacja dorobku artystycznego,


wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu tańca,


popularyzacja tańca,


promocja Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


 1. Kategorie taneczne:


jazz dance (choreografie oparte głównie na technice tańca jazzowego, klasycznego oraz współczesnego z wykorzystaniem rekwizytów lub bez rekwizytów),


show dance (choreografie wykorzystujące wiele technik tanecznych oraz rekwizyty, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, pom pom)


street dance (choreografie wykorzystujące technikę tańca hip hop, breakdance, popping, locking, itp.)


Uwaga! Komisja sędziowska ma prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii tanecznej.


 1. Kategorie wiekowe:


8-11 lat


12-15 lat


16-26 lat


*o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje 2/3 osób spełniających powyższe kryteria wiekowe!


*najstarsze tancerki w grupie mogą być starsze tylko o 1 rok od podanej w zgłoszeniu kategorii wiekowej!


*trener zobowiązany jest do posiadania list z datami urodzenia tancerzy – decyduje rok urodzenia!


*tancerze zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnych!


 1. Muzyka:


każdy zespół tańczy do własnej muzyki (nagranie na płycie CD lub PD), którą dostarcza do akustyka przed występem swojej grupy,


płyta powinna być opisana: nazwa zespołu, nazwa placówki, czas prezentacji zgodny z regulaminem (jeden utwór na płycie),


za nagranie utworu i jego jakość odpowiada instruktor zespołu ( każdy zespół powinien posiadać dodatkową kopię utworu sprawdzoną przed występem),


każda prezentacja powinna trwać od 2,30 do 5,00 minut, choreografie dłuższe i krótsze od podanych limitów czasowych nie będą oceniane.


 1. Kryteria oceny:


dobór repertuaru pod kątem możliwości i wieku tancerzy,


dobór kostiumów,


technika wykonania,


choreografia,


ogólny wyraz artystyczny.


 1. Komisja sędziowska:


zespoły będą oceniane przez trzyosobową komisję sędziowską, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu różnych technik tańca,


oceny jury nie są jawne, a werdykt jest niepodważalny i ostateczny, nie ma odwołań od tej decyzji,


we wszystkich sprawach spornych decydujący głos ma sędzia główny oraz kierownik artystyczny festiwalu.


 1. Warunki uczestnictwa:

przesłanie e-mailem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia (osobna karta dla każdego zespołu) na adres kierownika festiwalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 roku!

 1. opłacenie akredytacji festiwalowej w wysokości 100 zł za prezentację na podany numer konta: BS Orzesze o/Czerwionka-Leszczyny, nr 78 8454 1095 2003 0095 9164 0001


z dopiskiem „INSPIRACJE 2017” + nazwa zespołu” do dnia 28 lutego! (data wpływu zgłoszenia) ,


 1. potwierdzenie swojego udziału w biurze organizatora w dniu imprezy


W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo ograniczyć ilość startujących zespołów i wcześniej zamknąć listy startowe!


 1. zespoły zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę!

Uwagi ogólne:

każdy zespół prezentuje jeden układ taneczny!,

 1. prezentacja odbywa się na otwartej scenie o wymiarach 11x11 m, przy białym oświetleniu z udziałem publiczności,

 2. zabronione jest używanie ognia, efektów pirotechnicznych, dymów oraz własnego oświetlenia,

 3. zespoły i opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt,

 4. organizator zapewnia drobny poczęstunek dla uczestników,

 5. prezentacje oraz podsumowanie festiwalu odbędą się w tym samym dniu po każdej kategorii wiekowej,

 6. organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne,

 7. każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości,

 8. minimalna ilość członków w zespole – 8, maksymalna – 25,

 9. ubezpieczenie zespołów pokrywają instytucje delegujące,

 10. zaleca się dodatkowe indywidualne lub grupowe ubezpieczenie NWW,

 11. festiwal nie dotyczy zespołów folklorystycznych i tańca towarzyskiego,

 12. w przypadku małej ilości zgłoszeń organizator ma prawo połączyć kategorie taneczne,

 13. kategorię wiekową zespołu określa większość osób danej grupy (2/3),

 14. instruktor nie może brać udziału w występie,

 15. organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach,

 16. zabrania się wnoszenia na salę widowiskową jedzenia i picia,

 17. zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie CKE,

 18. każda grupa powinna posiadać opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 19. instruktorzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo w trakcie trwania festiwalu oraz za ewentualne straty materialne,

 20. instruktorzy zobowiązani są do pozostawienia porządku w szatni po zakończonym występie,

 21. dla wszystkich grup przewidziane są dyplomy i puchary (w każdej kategorii Jury przyzna miejsca 1, 2 i 3 oraz wyróżnienia I, II i III stopnia),

 22. najlepszy zespół festiwalu otrzyma puchar i tytuł Grand Prix „Inspiracji 2017”,

 23. uczestnicy wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie przez organizatorów i późniejsze wykorzystanie tych materiałów,

 24. informacje na temat festiwalu dostępne są na stronie FB: Festiwal Tańca „Inspiracje”.

Program festiwalu zostanie przesłany tydzień przed Festiwalem drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-maliowy.

 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.


Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia, zakończenia festiwalu i poszczególnych kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

 

 

BIP

© Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce Leszczynach 2006
tel. / fax: 032 4311634, 032 4318955 / polityka prywatności

Strona używa plików cookies. Stosujemy je aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij