Klub szachowy „SKOCZEK”

„Szachy, to … rozrywka najszlachetniejsza, wymagająca najwyższego Kunsztu” – jak napisano w 1283 roku, w pierwszym podręczniku gry w szachy.

Szachy to gra, która ma mnóstwo zalet. Jest to dyscyplina łącząca elementy sportu, nauki i sztuki – stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji. Rozwijając wyobraźnię, pamięć, zdolność abstrakcyjnego, logicznego myślenia, kształtuje cechy charakteru nieodzowne do osiągnięcia zwycięstwa na szachownicy, jak i w życiu.

Szachy są sportem umysłowym, posiadającym wszystkie elementy sportowej rywalizacji, wymagającej umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności, odwagi, woli zwycięstwa. Rozwijają inteligencję i zdolności twórcze. Niezaprzeczalnie szachów posiadają walory społeczne, kulturalne i wychowawcze. Sekcja Szachowa współpracuje z Klubem Szachowym SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny.

Zapraszamy wszystkie dzieci/młodzież w wieku od 5 lat na zajęcia Sekcji Szachowej. Odbywają się one w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czerwionce przy ul. Wolności: w każdą środę od 16:00 oraz w Domu Kultury w Leszczynach przy ul. Ligonia w każdy czwartek od 15:30.

KONTAKT

instruktor: Michał Cichoń
telefon: 797-980-860

facebook: https://www.facebook.com/skoczek.czerwionka/

 


Zmień wielkość czcionki
Zmień kontrast