UTW – O nas

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach stanowi komórkę organizacyjną, działającą w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury. Powstał dzięki współpracy:

– Stowarzyszenia „Ruchu Rozwoju Gminy Czerwionka – Leszczyny”,
– Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej,
– Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk,
– Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce – Leszczynach,
– Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach,
– Bibliotece Publicznej w Czerwionce – Leszczynach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 12 września 2013 swoją działalność rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku. Inauguracja pierwszego roku akademickiego nastąpiła 3 października 2013. Pierwsze „Gaudeamus Igitur” usłyszało około 250 studentów. Do dnia dzisiejszego liczba studentów zwiększyła się do około 400 osób.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czerwionce – Leszczynach w swojej misji edukacyjnej wziął sobie za cele przede wszystkim aktywizację intelektualną, społeczną i fizyczną osób starszych oraz propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia pamiętając o idei kształcenia przez całe życie.

UTW w Czerwionce-Leszczynach oferuje zajęcia obejmujące lektoraty języków obcych, zajęcia ruchowe i rekreacyjne oraz wiele innych. Ponadto w programie semestralnym uwzględnia się ciekawe wykłady o różnorodnej tematyce. Uniwersytet organizuje również imprezy i wyjazdy służące integracji wśród seniorów.

<<< powrót