UTW – Władze

Krystian Wyleżoł – koordynator UTW

Rada programowa
dr Marek Profaska – Przewodniczący
dr Iwona Flajszok – Wiceprzewodnicząca
Hanna Piórecka-Nowak – Sekretarz
dr Aleksandra Chudzik
Celina Cymorek
Mariola Czajkowska
Aleksandra Pietruszewska

Rada słuchaczy:
Józefa Szubert – Przewodnicząca
Bogumiła Dębicka – Zastępca Przewodniczącego
Marta Gutwińska – Sekretarz
Urszula Olszowska – Skarbnik
Renata Badera – Członek
Urszula Inglot – Członek
Kornelia Kozubek – Członek
Maria Pardała – Członek
Jolanta Szejka – Członek
Irena Woźnica – Członek
Krystyna Wyleżoł – Członek

<<< powrót