Festiwal „Around The Rock”

Festiwal „Around the Rock” powstał w 2002 roku jako mały przegląd kapel rockowych. Pomysłodawcą imprezy był Grzegorz Wolny, lider czerwieńskiej kapeli „Popiół”. Z założenia miała to być impreza promująca lokalne zespoły muzyczne, dająca możliwość wystąpienia na scenie przed publicznością. Jednak z każdą edycją impreza przeradzała się w wydarzenie o coraz większym zasięgu. Festiwal nie ogranicza się do jednego gatunku muzyki, ale jest otwarty na niemal wszystkie współczesne nurty muzyki rockowej. „Around The Rock” adresowany jest do mieszkańców całej Polski, bez ograniczeń wiekowych. Daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i prezentacji twórców i wykonawców związanych z nurtem muzyki rockowej w regionie. Dzięki promowaniu uniwersalnych wartości, w pozytywny sposób oddziałuje zarówno na uczestników, publiczność, jaki środowisko.

Festiwal jest przedsięwzięciem kulturalnym propagującym aktywny i wolny od nałogów styl życia, stanowi alternatywę spędzania czasu wolnego.

Cele festiwalu:

  • integracja młodzieży i dorosłych z różnych stron Polski,
  • rozwój artystycznych zainteresowań i umiejętności spędzania wolnego czasu,
  • włączenie do organizacji festiwalu lokalnej społeczności, zwłaszcza miejscowej młodzieży,
  • zainteresowanie mieszkańców regionu i województwa kulturą muzyczną.

KONTAKT

www: www.atrfestival.pl
facebook:
  www.facebook.com/atrfestival