Dziecięcy Festiwal Teatralny

Festiwal daje możliwość spotkań, wymiany doświadczeń oraz konfrontacji dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z terenu Śląska i południowej Polski. Udział w nim biorą zespoły z placówek oświatowych i domów kultury. Wiek uczestników kształtuje się w granicach od 7 do 16 lat. Reprezentowane są różnorodne formy teatralne – teatry dramatyczne, ruchu, muzyczne, kabaretowe, uliczne, lalkowe i inne. Nie do przecenienia jest fakt, że w festiwalu biorą udział dzieci zarówno z placówek masowych, jak i specjalnych, dzięki czemu impreza tradycyjnie nosi znamiona integracyjnej.

Cele festiwalu:

  • zwiększanie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Śląska,
  • rozwijanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
  • pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży z terenu Śląska i Polski Południowej,
  • konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów teatralnych,
  • popularyzacja zespołowych form teatralnych wśród mieszkańców Śląska,
  • wymiana doświadczeń pedagogicznych, dotyczących działań w ramach dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych,
  • zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości z dziedziny wiedzy o teatrze, scenografii, muzyki teatralnej, dziennikarstwa, technik scenicznych,
  • wymiana pomysłów i doświadczeń w ramach prezentacji teatralnych oraz warsztatów,
  • inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole.

XXVII DZIECIĘCY FESTIWAL TEATRALNY

Karta zgłoszenia XXVII Dziecięcego Festiwalu Teatralnego Czerwionka-Leszczyny 2023
>>pobierz<<

Regulamin XXVII Dziecięcego Festiwalu Teatralnego w Czerwionce-Leszczynach 2023
>>pobierz<<