Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od Zapomnienia”

Plastyczny Konkurs Ekologiczny przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek specjalnych, uczestników pozalekcyjnych zajęć plastycznych oraz osób indywidualnych. Konkurs ma regionalne znaczenie, gdyż obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie. Tematyka konkursu jest różnorodna. Hasła konkursowe wskazują m.in. na wszystkie te miejsca, zjawiska, które młody człowiek, dziecko uznaje za warte ocalenia
i zapamiętania. Efektem finalnym przedsięwzięcia jest wystawa pokonkursowa oraz katalog wystawy. Na wystawę pokonkursową składają się prace wyróżnione i nagrodzone przez jury.

Cele konkursu:

  • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno i problemy najbliższego środowiska, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych najmłodszego pokolenia.

XXX Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia”

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach po raz trzydziesty organizuje Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.

Finał konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 9 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36D.

Wyniki XXX Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego
>>pobierz>>

Regulamin XXX Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapomnienia”
>>pobierz>>

Załącznik do regulaminu nr 1 – karta opisowa pracy
>>pobierz>>