Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od Zapomnienia”

Plastyczny Konkurs Ekologiczny przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek specjalnych, uczestników pozalekcyjnych zajęć plastycznych oraz osób indywidualnych. Konkurs ma regionalne znaczenie, gdyż obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie. Tematyka konkursu jest różnorodna. Hasła konkursowe wskazują m.in. na wszystkie te miejsca, zjawiska, które młody człowiek, dziecko uznaje za warte ocalenia i zapamiętania. Efektem finalnym przedsięwzięcia jest wystawa pokonkursowa oraz katalog wystawy. Na wystawę pokonkursową składają się prace wyróżnione i nagrodzone przez jury.

Cele konkursu:

  • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno i problemy najbliższego środowiska, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych najmłodszego pokolenia.

XXVIII Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia”

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po galerii prac XXVII Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego „Ocalić od zapomnienia” 2020 w Czerwionce-Leszczynach.

XXIX Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia”

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach po raz dwudziesty dziewiąty organizuje Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.

Lista osób nagrodzonych do pobrania:
>>pobierz>>

Zapraszamy po odbiór nagród rzeczowych
do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce przy ul. 3 Maja 36D
od 17 października 2022 roku w godz. 9.00-18.00.

W foyer CKE będzie również dostępna do zwiedzania wystawa pokonkursowa edycji 2022 i 2021.