Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza

Przegląd Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” jest jedną z największych i najciekawszych imprez poświęconych kulturze naszego regionu. Festiwal ma na celu pielęgnowanie tradycji śpiewaczych, poznawanie ludowego repertuaru, utrwalanie gwary oraz przypominanie bogactwa i różnorodności strojów.

Co roku do eliminacji przystępują tysiące uczestników. Młodzi wykonawcy bardzo starannie przygotowują swoje występy, przywiązując wielką uwagę do doboru repertuaru, autentyczności stroju z reprezentowanego przez siebie regionu oraz czystości i poprawności śląskiej gwary. Także w Czerwionce-Leszczynach odbywają się lokalne eliminacje do Przeglądu.

Celami Przeglądu są:

  1. Odtworzenie tradycyjnej formy śląskich pieśni powstańczych
  2. Utrwalanie dorobku kultury ludowej subregionów Śląska
  3. Popularyzowanie śląskich pieśni powstańczych jako elementu tożsamości regionalnej
  4. Umacnianie więzi i przynależności młodego pokolenia do regionu
  5. Rozwijanie postawy poszanowania regionalnego dziedzictwa kulturowego
  6. Tworzenie możliwości prezentowania i promowania dorobku kultury ludowej regionu
  7. Promocja solistów i regionalnych zespołów

Wieloletnia tradycja przeglądu, oparta na zachowaniu cech autentyczności kultury muzycznej Górnego Śląska w jego różnych częściach, wraz ze specyfiką i swoistymi dla subregionów elementami, stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania regionalnych wartości i lokalnych tradycji oraz o silnej motywacji pokoleń do ocalenia kulturowych i muzycznych wartości naszego regionu. Celem przeglądu jest umacnianie więzi społecznych poprzez rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego wraz z propagowaniem, odtwarzaniem i przekazywaniem regionalnych wartości muzycznych Górnego Śląska.

XXVIII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza 2021

Organizatorzy przeglądu – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Związek Górnośląski i TVS przy współpracy placówek kultury samorządów lokalnych, w tym Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, zapraszają miłośników śląskich tradycji muzycznych do wzięcia udziału w kolejnej edycji „Śląskiego Śpiewania”.

Warunkiem uczestnictwa w tegorocznej edycji jest przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz nagrania audio-video zgodnego z warunkami technicznymi nagrań i ograniczonym czasem nagrań w terminie od 26 kwietnia do 12 września (włącznie) 2022 roku.

Elektroniczna Karta Zgłoszenia znajduję cię na stronie internetowej Zespołu Śląsk www.zespolslask.pl

Do pobrania: regulamin

Kontakt:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
tel. +48 34 310-64-03
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl