Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza

Zmiany terminów Przeglądu  

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne oraz trudną sytuację w oświacie i w działalności zespołów artystycznych, informujemy, iż zmianie ulegają terminy przeglądu wyznaczone wcześniej przez Organizatorów „Śląskiego Śpiewania”. Organizatorzy – mając na uwadze wieloletnią tradycję przeglądu i szeroki udział wykonawców z całego regionu Górnego Śląska, przychylając się na prośby uczestników i wykonawców „Śląskiego Śpiewania” – przedłużają termin zakończenia I etapu (on-line) do 15 sierpnia 2021 roku. Jednocześnie podajemy do informacji, iż przesłuchania finałowe przełożone zostają na sierpień, natomiast Koncert Galowy „Śląskiego Śpiewania” odbędzie się we wrześniu 2021 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Przeglądu „Śląskie Śpiewanie”.

Przegląd Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” jest jedną z największych i najciekawszych imprez poświęconych kulturze naszego regionu. Festiwal ma na celu pielęgnowanie tradycji śpiewaczych, poznawanie ludowego repertuaru, utrwalanie gwary oraz przypominanie bogactwa i różnorodności strojów.

Co roku do eliminacji przystępują tysiące uczestników. Młodzi wykonawcy bardzo starannie przygotowują swoje występy, przywiązując wielką uwagę do doboru repertuaru, autentyczności stroju z reprezentowanego przez siebie regionu oraz czystości i poprawności śląskiej gwary. Także w Czerwionce-Leszczynach odbywają się lokalne eliminacje do Przeglądu.

Celami Przeglądu są:

 1. Odtworzenie tradycyjnej formy śląskich pieśni powstańczych
 2. Utrwalanie dorobku kultury ludowej subregionów Śląska
 3. Popularyzowanie śląskich pieśni powstańczych jako elementu tożsamości regionalnej
 4. Umacnianie więzi i przynależności młodego pokolenia do regionu
 5. Rozwijanie postawy poszanowania regionalnego dziedzictwa kulturowego
 6. Tworzenie możliwości prezentowania i promowania dorobku kultury ludowej regionu
 7. Promocja solistów i regionalnych zespołów

XXVII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza 2021

Organizatorzy przeglądu – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Związek Górnośląski i TVS, przy współpracy placówek kultury samorządów lokalnych, w tym Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, zapraszają miłośników śląskich tradycji muzycznych do wzięcia udziału w kolejnej edycji „Śląskiego Śpiewania”.

Wieloletnia tradycja przeglądu, oparta na zachowaniu cech autentyczności kultury muzycznej Górnego Śląska w jego różnych częściach, wraz ze specyfiką i swoistymi dla subregionów elementami, stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania regionalnych wartości i lokalnych tradycji oraz o silnej motywacji pokoleń do ocalenia kulturowych i muzycznych wartości naszego regionu. Celem przeglądu jest umacnianie więzi społecznych poprzez rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego wraz z propagowaniem, odtwarzaniem i przekazywaniem regionalnych wartości muzycznych Górnego Śląska.

Założenia programowe 27. przeglądu odwołują się do 100. rocznicy powstań śląskich i upamiętnienia walk o powrót Śląska do Polski w latach 1919 – 1921. Celem przeglądu jest upowszechnianie w pieśni historii o bohaterskich czynach Powstańców Śląskich, a także wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej i świadomości historycznej Polaków. Prezentacje sceniczne śląskich pieśni powstańczych, wykonywane przez dzieci, młodzież i dorosłych, stanowić będą swoisty hołd złożony ludziom czynu z okresu górnośląskich powstań.

Tegoroczna edycja przeglądu, na pierwszym etapie, uwzględniać będzie formułę online, opierającą się na prezentacjach nagrań wokalno-instrumentalnych audio-video uczestników „Śląskiego Śpiewania”.

Wszystkie materiały do pobrania, linki do śpiewników oraz link do Elektronicznej Karty Zgłoszenia (aktywny od 10 marca) znajdują się na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” www.zespolslask.pl

Bezpośredni link: http://www.zespolslask.pl/pl/dodatkowe/1283/slaskie-spiewanie/

Kontakt:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
tel. +48 34 310-64-03
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl


Nadchodzące wydarzenia

 1. Koncert Kolędowy – Orkiestra KWK Anna

  30 stycznia 2022 godz. 17:00 - 19:00
 2. UTW – wyjazd NOSPR – „KODO” Koncert japońskiego zespołu perkusyjnego

  4 lutego 2022 godz. 19:30 - 21:30
 3. CO W TRAWIE PISZCZY – wykład UTW

  7 lutego 2022 godz. 17:00 - 18:00
 4. DAMIAN HOLECKI – koncert

  13 lutego 2022 godz. 17:00 - 19:00
 5. POKAZ ILUZJI

  16 lutego 2022 godz. 17:00 - 18:00
Zmień wielkość czcionki
Zmień kontrast