Ogólnopolski Turniej Sportu Mażoretkowego „PARADA”

W latach 1996-2007 Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem „Międzywojewódzkiego Festiwalu Tańca Czerwionka-Leszczyny”. Przez 12 lat młodzi tancerze przyjeżdżali do naszego miasta, aby rywalizować ze sobą, występując na deskach sceny przy ul. Furgoła. Kiedy z przyczyn lokalowych festiwal musiał zakończyć swoją działalność, zrodził się pomysł zorganizowania nowego wydarzenia. Wraz ze zmianą profilu tanecznego Formacji Tanecznej Zygzak, która była gospodarzem „Festiwalu Tańca”, zmianie uległa także oferta festiwalowa.

W 2009 r. zorganizowano I Festiwal Mażoretek „Parada”. Przez 10 lat impreza zyskała popularność wśród wielu zespołów z całej Polski, które przyjeżdżają rokrocznie do Czerwionki-Leszczyn. Jest to obecnie jedna z najważniejszych imprez mażoretkowych w kraju i stała się dla wielu zespołów nieoficjalnym sprawdzianem przed Mistrzostwami Polski.

Festiwal ma charakter konkursowy i skierowany jest do zespołów mażoretkowych oraz tanecznych, których układy wykonywane są z towarzyszeniem rekwizytów.

CELE  FESTIWALU

  • Kształtowanie wrażliwości estetycznej
  • Konfrontacja dokonań zespołów mażoretkowych
  • Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy zespołów tanecznych i mażoretkowych
  • Promowanie twórczości tanecznej i mażoretkowej
  • Integracja środowisk tworzących amatorski ruch taneczny

ORGANIZATORZY

  • Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
  • Dom Kultury w Leszczynach
  • Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
  • Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne “Orkiestra Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach
  • Formacja Taneczna Zygzak

KONTAKT

kierownik artystyczny festiwalu: Katarzyna Grzegorzek
telefon: +48 606-970-828
e-mail: paradamazoretki@gmail.com

www: http://formacja-zygzak.wixsite.com/festiwalparada
facebook: www.facebook.com/ParadaFestiwalMazoretek


XIV Ogólnopolski Turniej Sportu Mażoretkowego „PARADA”

6 kwietnia 2024 (sobota)

Regulamin XIV Ogólnopolskiego Turnieju Sportu Mażoretkowego „PARADA 2024”
>>>pobierz<<<

Karta zgłoszenia XIV Ogólnopolskiego Turnieju Sportu Mażoretkowego „PARADA 2024”
>>>pobierz<<<

Zgody RODO XIV Ogólnopolskiego Turnieju Sportu Mażoretkowego „PARADA 2024”
>>>pobierz<<<