Zespół wokalny „Małe Światło”

Zespół wokalny „Małe Światło”

Zespół zrzeszający dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat. Spotkania zespołu odbywają się co tydzień we wtorek od godziny 18:00 do 20:00.

Zespół ma w swiom repertuarze m.in. utwory wielogłosowe, a capella, poezję śpiewaną.

Bierze udział w konkursach i festiwalach muzycznych, jest tegorocznym laureatem XXIV Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży w Gliwicach oraz laureatem Nagrody Specjalnej Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego.

Przygotowane utwory wykonuje również na koncertach tematycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.

MIEJSCE:

Dom Kultury w Leszczynach przy ul. Ligonia 2A
wtorki, od godz.17:00 do godz. 20:00

KONTAKT:

instruktorzy: Krystyna Zaskórska i Dorota Jezior
telefon: 32 4311 239