Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza

Przegląd Piosenki Dziecięcej im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” jest jedną z największych i najciekawszych imprez poświęconych kulturze naszego regionu. Festiwal ma na celu pielęgnowanie tradycji śpiewaczych, poznawanie ludowego repertuaru, utrwalanie gwary oraz przypominanie bogactwa i różnorodności strojów.

Co roku do eliminacji przystępują tysiące uczestników. Młodzi wykonawcy bardzo starannie przygotowują swoje występy, przywiązując wielką uwagę do doboru repertuaru, autentyczności stroju z reprezentowanego przez siebie regionu oraz czystości i poprawności śląskiej gwary. Także w Czerwionce-Leszczynach odbywają się lokalne eliminacje do Przeglądu.

Celami Przeglądu są:

  • Odtworzenie tradycyjnej formy śląskich pieśni regionalnych,
  • Utrwalanie dorobku kultury ludowej regionów Śląska,
  • Popularyzowanie śląskich pieśni ludowych jako elementu tożsamości regionalnej,
  • Tworzenie możliwości prezentowania i promowania dorobku kultury ludowej regionu,
  • Promowanie solistów i zespołów, które najlepiej realizują założone w regulaminie cele Przeglądu.

XXVI Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie”
im. prof. Adolfa Dygacza – 201U

Protokół z obrad Jury
>>pobierz<<


Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

Zmień wielkość czcionki
Zmień kontrast