Grupa Plastyczna w Leszczynach

Grupa powstała w styczniu 2001 roku i działa przy Domu Kultury w dzielnicy Leszczyny. Skupia dzieci w wieku 6-10 lat. Zajęcia odbywają się regularnie raz w tygodniu. Głównym zadaniem działalności grupy jest pobudzanie i rozwijanie aktywności plastycznej dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno i problemy najbliższego środowiska.

KONTAKT

instruktor: Katarzyna Sienkan -Krząkała
telefon: (32) 431-43-61, 607-227-065


Zmień wielkość czcionki
Zmień kontrast